TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
WEBSITE CÁC DỰ ÁN
THỐNG NHẤT SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CỦA POS A&C
Theo đúng tiến độ hợp đồng đã được ký kết giữa Vietracimex Corp.(Việt Nam) và Pos A&C(Hàn Quốc)về việc thiết kế khu tái định cư công viên cây xanh và công trình công cộng Phường 12 quận Binh Thạnh Tp. Hồ Chí Minh.

Nhà tư vấn Pos A&C, Chủ đầu tư và các chuyên gia đã phân tích và đóng góp những ý kiến để sớm hòan thành đồ án thiết kế.


        
Bài liên quan khác